A ancestral loita do home por domear as forzas do alén